Verkkolehti kaikille puheesta kiinnostuneille

Puheviestintätaito rakentaa koko työyhteisön hyvinvointia

Sairaalassa työyhteisön vuorovaikutus on hierarkista ja rakenteista. Raenteita muuttamalla työhyvinvointia saatetaan onnistua kohentamaan.

Sairaalassa työyhteisön vuorovaikutus on hierarkista ja rakenteista. Rakenteita muuttamalla työhyvinvointia saatetaan onnistua kohentamaan.

Jyväskylän yliopiston viestinnän tutkijat kartoittivat, miten työhyvinvointi rakentuu sairaalan työyhteisössä.

Tutkijat analysoivat vuorovaikutuskäytänteitä ja -prosesseja ja tunnistivat niissä tapoja, funktioita ja rakenteita, jotka kytkeytyvät työhyvinvointiin. Työyhteisön vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa merkittävästi siihen, miten hyvin työyhteisö voi.

Tutkimuksen tavoite oli selvittää, miten ja millaiset vuorovaikutuskäytänteet liittyvät työhyvinvoinnin rakentumiseen. Monet niistä osoittautuivat jännitteisiksi tai ristiriitaisiksi, esimerkiksi kokouksessa tiedon jakaminen lisää läpinäkyvyyttä, mutta samalla sillä voidaan rajoittaa keskustelua.
Loppuraportissa kehittämisideat koottiin vuorovaikutuksen yhdeksäksi teesiksi.

Vuorovaikutuksen teesit

1. Työyhteisössä jokainen on vastuussa työhyvinvoinnista ja sitä rakentavasta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus ei ole tiedon siirtämistä vaan yhteisen ymmärryksen rakentamista.

2. Tehdäkseen hyvää työtä henkilöstön on voitava hyvin. Hyvinvointia voidaan edistää kiinnittämällä huomiota vuorovaikutuksen käytäntöihin ja tapoihin. Aina ei tarvita enemmän tilaisuuksia ja tilanteita vaan vuorovaikutuksen tiedostamista olevissa tilanteissa.

3. Sairaalassa kokoukset ja muut vuorovaikutustilanteet nojaavat voimakkaisiin rakenteisiin. Käytäntöjen ja rakenteiden tunnistaminen ja niiden pohtiminen voi auttaa kyseenalaistamaan vallitsevia toimintatapoja. Palaverin päätyttyä voitaisiin arvioida, miten hyvin vuorovaikutus toimii.

4. On syytä tarkastella, miten tarkoituksenmukaisia vuorovaikutuskäytänteet ovat. Kehittämään päästään vasta, kun tunnistetaan epätarkoituksenmukaisia toimintatapoja.

5. Johtajan tai puheenjohtajan vastuulla on johtaa esimerkiksi kokousvuorovaikutusta ja kannustaa osallistujia keskusteluun. Käytänteitä voidaan ravistella vaihtamalla vetäjää, paikkaa tai asioiden käsittelyjärjestystä. Käytänteissä palataan helposti vanhoihin uomiin, jos muutosta ei tiedosteta ja työstetä tarpeeksi.

6. Rakenteet ovat luoneet rajoja, joita ei kyetä liudentamaan pelkästään tasavertaisuutta korostamalla. Muutoksen täytyy tapahtua vuorovaikutuskäyttäytymisessä.

7.Ympäristön muutos mahdollistaa myös vuorovaikutuskäytänteiden muuttamisen. Se taas mahdollistaa uusien toimintatapojen luomisen.

8. Kuuluminen ja hyväksytyksi tuleminen ovat tärkeitä työhyvinvoinnin rakentumiselle. Niitä voidaan vahvistaa tukemalla identifioitumista omana työyhteisöön.

9. Työhyvinvoinnin kannata työyhteisön vuorovaikutuksen ymmärtäminen on olennaista,. Puheviestintätaito rakentaa koko työyhteisön hyvinvointia.

Työsuojelurahaston tukema hanke käynnistyi tammikuussa 2013 ja päättyi syyskuussa 2014. Tutkimuskohteena oli sairaalan vastuualueyksikkö, jonka toimintoja havainnoitiin 23 kokouksessa. Teemahaastatteluja tehtiin 18.

Teesit ovat laajalti työyhteisöjen hyödynnettävissä. Vuorovaikutuskäytäntöjä pitää kuitenkin arvioida koko organisaatiossa, ja johdon pitää ymmärtää vuorovaikutuksen muutoksia mahdollistava merkitys.

Tutkijat: Leena Mikkola, Eveliina Pennanen, Tomi Laapotti ja Hannele Välipakka. 2014. Sairaalatyöyhteisön työhyvinvointia rakentavat vuorovaikutuskäytänteet. Tutkimushankkeen loppuraportti. 83 sivua. Jyväskylän yliopistopaino, Jyväskylän yliopisto 2014. ISBN 978-951-39-5918-0.

 

 

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© copyright 2013 Puhetyo.fi | Toteutus Soulcom

Osallistu arvontaan ja voita uutuuskirja!

Tilaa Puhetyö-verkkolehden ilmainen, joka toinen viikko ilmestyvä uutiskirje. Uutiskirjeen tilanneiden kesken arvotaan uutuuskirja Loista puhujana kuukausittain.

Sulje tämä ikkuna

Tilaa uutiskirje

Oletko jo uutiskirjeen tilaaja? Voit silti osallistua arvontaan jättämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Voittajien nimet julkaistaan heidän luvallaan myös puhetyö.fi sivustolla.

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle