Verkkolehti kaikille puheesta kiinnostuneille

Opettaja kiusaamisen kohteena

FM Teemu Kauppi selvitti puheviestinnän väitöksessään ”Opettaja kiusattuna. Peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta”, millaista  kiusaamista peruskoulun opettaja kohtaa muilta kuin kollegoiltaan.

Kaupin erityisenä tarkastelun kohteena olivat suomalaisten peruskoulun opettajien kokemukset oppilaiden heihin kohdistamasta kiusaamisesta.

Teemu Kauppi väitteli opettajaan kohdistuvasta kiusaamisesta.

Teemu Kauppi väitteli opettajaan kohdistuvasta kiusaamisesta.

– Suomalaiset opettajat kokivat kiusaamista oppilaidensa taholta monien viestinnän keinojen muodossa. Kiusaaminen ilmeni sekä sanallisena että sanattomana viestintänä. Usein opettajat arvioivat, että heitä kiusanneet oppilaat kiusasivat koulussa myös oppilastovereitaan.

Vastaajat kokivat heihin kohdistuneen kiusaamisen johtuvan useimmin oppilaiden piirteistä tai opettajan ammattiin liittyvistä tekijöistä. Tulokset antoivat viitteitä siitä, että opettajien tapa selittää kiusaamiskokemuksiaan oli yhteydessä siihen, kenelle he kertoivat kiusaamisesta. Monet opettajat olivat joutuneet myös oppilaiden vanhempien kiusaamiksi.

– Tyypillisimpiä opettajiin kohdistuneen kiusaamisen muotoja olivat oppilaiden hävyttömät ja asiattomat kommentit, yhteistyöstä kieltäytyminen ja toistuva valehtelu opettajalle. Oppilaiden vanhempien taholta opettajiin kohdistui esimerkiksi vastaajien mielestä epäoikeudenmukaista ammattitaidon arvostelua, epäasiallista kielenkäyttöä ja maineen mustaamista, Kauppi kuvailee.

Vertaisrajat ylittävän kiusaamisen muotoja ei aiemmin tunnistettu

Oppilaiden välillä ilmenevää koulukiusaamista ja erilaisissa työyhteisöissä ilmenevää työpaikkakiusaamista on tutkittu kohtuullisen paljon eri tieteenaloilla. Sen sijaan kiusaamissuhteita, joiden osapuolet työskentelevät kouluinstituutiossa eritasoisessa asemassa, on tutkittu vähän. Koulun kiusaamistilanteissa vertaistason rajat ylittyvät esimerkiksi, kun oppilas kiusaa opettajaa, opettaja kiusaa oppilasta tai oppilaiden vanhemmat kiusaavat opettajaa.

Kaupin tutkimus nosti esiin useita vertaisrajat ylittävän kiusaamisen muotoja, joita ei ollut tunnistettu aiemmissa tutkimuksissa. Myöskään opettajien tapaa selittää kiusaamiskokemuksiaan ei ollut aiemmin juuri selvitetty.

Kiusaamisen luonne tunnettava, jotta siihen voi puuttua

Kaupin tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksessa sekä opettajien ja rehtorien täydennyskoulutuksessa. Ymmärrys vertaisrajat ylittävän kiusaamisen luonteesta on hyödyksi myös kiusaamista kokeneiden opettajien työnohjauksessa ja se auttaa osaltaan koulujen rehtoreita ryhtymään asianmukaisiin toimiin, kun he saavat tiedon koulunsa opettajiin kohdistuneesta kiusaamisesta.

Kauppi tutki suomalaisten peruskoulun opettajien kiusaamiskokemuksia internetkyselyn avulla. Tutkimus keskittyi kiusaamisen luonteen selvittämiseen, kiusaamisen yleisyyttä ei tarkasteltu.

Teemu Kauppi toimi puheviestinnän yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä vuosina 2012–13. Syksystä 2013 lähtien hän on työskennellyt puheviestinnän yliopistonlehtorina Lapin yliopiston kielikeskuksessa.

 

 

 

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© copyright 2013 Puhetyo.fi | Toteutus Soulcom

Osallistu arvontaan ja voita uutuuskirja!

Tilaa Puhetyö-verkkolehden ilmainen, joka toinen viikko ilmestyvä uutiskirje. Uutiskirjeen tilanneiden kesken arvotaan uutuuskirja Loista puhujana kuukausittain.

Sulje tämä ikkuna

Tilaa uutiskirje

Oletko jo uutiskirjeen tilaaja? Voit silti osallistua arvontaan jättämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Voittajien nimet julkaistaan heidän luvallaan myös puhetyö.fi sivustolla.

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle