Verkkolehti kaikille puheesta kiinnostuneille

Auta puhevammaista -keräys alkoi

puhetyttoAivoliiton kampanjalla kerätään varoja puhevammaisten kuntoutukseen ja tukeen. Keräys toteutetaan pankkiautomaateilla kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun.

Miten selviän arjesta puhevammaisena? Mitä kommunikaatiokeinoja voin käyttää, jos olen menettänyt puhe- ja kirjoitustaitoni? Kuinka tuen puhevammaista läheistäni ja helpotan keskustelua hänen kanssaan? Miten lapseni selviää arjessa perheen, koulun ja kavereiden kanssa, kun hänellä on kielellinen erityisvaikeus? Nämä kysymykset ja huolenaiheet ovat arkipäivää sadoilla tuhansilla puhevammaisilla ja heidän lähipiirillään.

Aivoverenkiertohäiriön seurauksena tullut afasia on tällä hetkellä lähes 20 000 suomalaisella. Afasiassa henkilöllä on vaikeuksia kielen ja puheen käytössä, esimerkiksi puhumisessa, puheen ymmärtämisessä sekä kirjoittamisessa ja lukemisessa. Afasia eristää ihmisen sosiaalisesta kanssakäymisestä ja hankaloittaa merkittävästi hänen normaaleja päivittäisiä asioimisiaan.

On tärkeää tukea lasta ajoissa

Kielellinen erityisvaikeus on jopa 7 %:lla ikäryhmästä eli heitä on alle 18-vuotiaissa noin 70 000. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus vaikeuttaa monella tapaa perheiden arkea ja asettaa haasteita lapsen kasvulle, kehitykselle ja koko elämälle. Vaikeudet puhumisessa ja puheen ymmärtämisessä vaikeuttavat sosiaalisia tilanteita, mutta saattavat paljastua vasta ajan myötä. Siksi on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ne asiat, joissa lapsi tarvitsee tukea. Puheen voi oppia. Oikea-aikaisella ohjauksella ja neuvonnalla saadaan paljon aikaan ja elämä voi saada aivan uudet mittasuhteet ja mahdollisuudet.

Tiedon ja tuen antaminen lapsille ja heidän perheilleen avaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuksia mahdollisimman itsenäisen oman elämän rakentamiseen. Perheiden tukeminen on tärkeää perhekriisien ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä.

Aivoliitto on tukenut kohderyhmiensä arjessa selviytymistä tarjoamalla tietoa puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä sekä edistämällä näiden keinojen käyttöä. Tietoa on ollut tarjolla puhevammaisille itselleen, heidän läheisilleen, ammattilaisille ja kaikille, jotka ovat jollain tavalla tekemisissä puhevammaisten henkilöiden kanssa – eli jokaiselle meistä. Liitto on myös järjestänyt sopeutumisvalmennusta kielihäiriöisille lapsille ja heidän perheilleen sekä aivoverenkiertohäiriön saaneille omaisineen.

Aivoliitto on aivojen ja puheen asialla jo lähes 40 vuotta. Se on toiminut apuna ja tukena sairastumiskriisin keskellä ja antanut ohjausta elämään puhevammaisuuden kanssa.

RAY:n tuki Aivoliiton 20 vuotta toimineelle Kommunikaatiokeskukselle päättyi vuoden 2014 lopussa. Tämän keräyksen tuotto käytetään siihen tukeen, neuvontaan ja niihin palveluihin, joita Kommunikaatiokeskus aiemmin toteutti RAY:n rahoituksella.

Voimme auttaa lasta puhumaan ja helpottaa arjen sujumista henkilöllä, jolla on afasia. Auta puhetta, autat ihmistä. Auta puhevammaista -keräys Ottopisteillä 16.6.-31.8.2015.

Kommentoi artikkelia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

© copyright 2013 Puhetyo.fi | Toteutus Soulcom

Osallistu arvontaan ja voita uutuuskirja!

Tilaa Puhetyö-verkkolehden ilmainen, joka toinen viikko ilmestyvä uutiskirje. Uutiskirjeen tilanneiden kesken arvotaan uutuuskirja Loista puhujana kuukausittain.

Sulje tämä ikkuna

Tilaa uutiskirje

Oletko jo uutiskirjeen tilaaja? Voit silti osallistua arvontaan jättämällä nimesi ja sähköpostiosoitteesi.

Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Voittajien nimet julkaistaan heidän luvallaan myös puhetyö.fi sivustolla.

Tietoja ei koskaan luovuteta kolmannelle osapuolelle